Metalowe butleUdarność w obniżonej temperaturze ciekłego azotu 196oC

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i zaawansowanych technicznie maszyn w naszym laboratorium jesteśmy w stanie przeprowadzić również badania udarność w obniżonej temperaturze ciekłego azotu 196oC.

Przeprowadzenie próby udarności w temperaturze ciekłego azotu wymaga specjalistycznej wiedzy, odpowiednich narzędzi i doświadczenia, bowiem tylko dzięki prawidłowo przeprowadzonemu badaniu możemy otrzymać wyniki zgodne ze stanem faktycznym. Zarówno w przypadku badań udarowych, jak i wszelkich innych analiz, takich jak pomiar twardości czy badania metalograficzne, rekomendujemy usługi naszego specjalistycznego laboratorium.

 

Co zawiera protokół badania udarności?

Zlecając przeprowadzenie badania udarności naszym ekspertom mogą Państwo liczyć na terminową realizację oraz rzetelnie sporządzony protokół, zawierający informacje takie jak:

  • norma, według której sporządzone zostało badanie,
  • rodzaj i wymiary badanej próbki,
  • oznaczenie umożliwiające identyfikacje próbki,
  • kierunek i miejsce pobrania próbki ( w przypadku, jeżeli takie informacje są dostępne),
  • wyjściową energię wahadła,
  • temperaturę badania podaną w stopniach Celsjusza,
  • ilość energii zużytej na złamanie próbki (podanej w KU, KV lub w dżulach).