Metalowy element leżący na stoleO laboratorium Staltest Pomorze

Staltest Pomorze Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma od lat działająca na rynku w branży konstrukcji stalowych, rurociągów oraz instalacji przemysłowych. Od 2013 roku zajmujemy się badaniami konstrukcji i maszyn. Siedziba firmy znajduje się w Gdańsku, jednak realizujemy zlecenia nie tylko dla klientów z Pomorza, ale całego kraju oraz klientów zagranicznych. Wykonujemy diagnostykę stanu i jakości materiału wykonaną przy pomocy badań nieniszczących (NDT) oraz badań niszczących (DT). Nasze laboratorium posiada Świadectwo Uznania Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego. Specjalizujemy się w badaniach stanu technicznego metali. Wszystkie pomiary i próby realizowane są przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Dzięki temu możemy zapewnić klientom precyzyjne wyniki. Każdego dnia w laboratorium wykonywane są m.in.:

  • badania wizualne;
  • pomiary ultradźwiękowe;
  • poroskopowe badania powłok;
  • analizy stanu rurociągów, maszyn, zbiorników, i innych konstrukcji stalowych;
  • analizy składu chemicznego materiałów;
  • badania szczelności;
  • badania twardości;
  • i wiele innych.

Dodatkowo zajmujemy się nadzorem technicznym podczas prac spawalniczych i instalacyjnych.

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu zapewnia bezpieczeństwo i najwyższy poziom usług. Nasi eksperci mają uprawnienia zgodne z normą PN-EN ISO 9712, czyli międzynarodową normą określającą wymagania dotyczące zasad kwalifikacji i certyfikacji personelu, który wykonuje przemysłowe badania nieniszczące.

Współpracujemy przy projektach krajowych oraz międzynarodowych.

 

Misja firmy

Dzięki już wieloletniej działalności doskonale wiemy, jakie są nasze wartości, czym się kierujemy i co jest misją firmy. Staltest Pomorze Sp. z o.o. realizuje badania laboratoryjne na najwyższym poziomie. Naszym priorytetem jest współpraca oparta na profesjonalizmie, terminowości i profesjonalnej obsłudze. Stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo i jakość usług. Bezustanne doskonalenie naszej kadry pozwala nam odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby i wymagania rynku.

Działamy na terenie całego kraju, a także w ramach własnego, akredytowanego laboratorium. Na uwagę zasługuje przede wszystkim nasze ogromne doświadczenie w realizacji projektów offshore oraz wiele przeprowadzonych badań instalacji wysokiego ciśnienia przemysłu petrochemicznego, czy zbiorników paliwowych. Naszym celem jest nie tylko rzetelna obsługa klientów, ale również zdobywanie wiedzy i następnych kwalifikacji.

 

Nasza kadra

Nasz zespół to wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca bogate doświadczenie w badaniach i nadzorze, konstrukcji offshore, rurociągów oraz obiektów przemysłowych w kraju i za granicą.

Nasi inspektorzy badań nieniszczących – NDT posiadają certyfikaty zgodne z normą PN-EN ISO 9712, wydane przez UDT oraz TÜV na poziomie 2 oraz 3, w zakresie następujących metod badań nieniszczących (NDT): badania ultradźwiękowego (UT), badania magnetyczno – proszkowego (MT), badania penetracyjnego (PT), badania radiograficznego (RT) oraz badania wizualnego (VT).

Nasi inspektorzy badań niszczących – DT posiadają certyfikaty wydane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr „Interprofesja” przy Politechnice Warszawskiej, w zakresie badań: udarności, statycznej próby rozciągania, statycznej próby zginania, próby łamania, metalografii, oraz pomiarów twardości metodami Rockwella, Brinella i Vickersa.

Wszyscy pracownicy Staltest Pomorze to osoby o rozbudowanej wiedzy specjalistycznej i bogatym doświadczeniu zawodowym. Nasza kadra to zespół młodych, wykształconych specjalistów, stale podnoszących swoje kompetencje zawodowe.


Certyfikaty

 

cert-1page-0002
cert-1page-0001
 

 

cert2
 
Certyfikat-NC-3174-1page-0001
 

LBU-254-06-22page-0001
LBU-254-06-22page-0002
LBU-254-06-22page-0003

POLABpage-0001


SMSLAB320page-0002
SMSLAB320page-0001


Nasze laboratorium materiałowe jest akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, spełniając wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005:

(zobacz nasz pełny certyfikat)

Posiadane przez nas certyfikaty potwierdzają, iż jesteśmy firmą profesjonalną oraz zaufaną.