Metalowy element leżący na stoleO laboratorium Staltest Pomorze

Staltest Pomorze Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma od lat działająca na rynku w branży konstrukcji stalowych, rurociągów oraz instalacji przemysłowych. Wykonujemy diagnostykę stanu i jakości materiału wykonaną przy pomocy badań nieniszczących (NDT) oraz badań niszczących (DT). Nasze laboratorium posiada Świadectwo Uznania Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego.

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu zapewnia bezpieczeństwo i najwyższy poziom usług. Nasi eksperci posiadają uprawnienia zgodne z normą PN-EN ISO 9712.

Współpracujemy przy projektach krajowych oraz międzynarodowych.

 

Misja firmy

Staltest Pomorze Sp. z o.o. to usługi na najwyższym poziomie. Naszym priorytetem jest współpraca na najwyższym poziomie, dlatego na pierwszym miejscu stawiamy na: bezpieczeństwo, jakość oraz terminowość. Bezustanne doskonalenie naszej kadry pozwala nam odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby i wymagania rynku.

 

Nasza kadra

Nasz zespół to wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca bogate doświadczenie w badaniach i nadzorze, konstrukcji offshore, rurociągów oraz obiektów przemysłowych w kraju i za granicą.

Nasi inspektorzy badań nieniszczących – NDT posiadają certyfikaty zgodne z normą PN-EN ISO 9712, wydane przez UDT oraz TÜV na poziomie 2 oraz 3, w zakresie następujących metod badań nieniszczących (NDT): badania ultradźwiękowego (UT), badania magnetyczno – proszkowego (MT), badania penetracyjnego (PT), badania radiograficznego (RT) oraz badania wizualnego (VT).

Nasi inspektorzy badań niszczących – DT posiadają certyfikaty wydane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr „Interprofesja” przy Politechnice Warszawskiej, w zakresie badań: udarności, statycznej próby rozciągania, statycznej próby zginania, próby łamania, metalografii, oraz pomiarów twardości metodami Rockwella, Brinella i Vickersa.

Wszyscy pracownicy Staltest Pomorze to osoby o rozbudowanej wiedzy specjalistycznej i bogatym doświadczeniu zawodowym. Nasza kadra to zespół młodych, wykształconych specjalistów, stale podnoszących swoje kompetencje zawodowe.


Certyfikaty

 

Certyfikat 02

Staltest Pomorze Sp. z o.o. ma udokumentowany i wdrożony system jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2008.

Certyfikat 01

Staltest Pomorze Sp. z o.o. ma udokumentowany i wdrożony system jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2008.


Nasze laboratorium materiałowe jest akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, spełniając wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005:

(zobacz nasz pełny certyfikat)

Posiadane przez nas certyfikaty potwierdzają, iż jesteśmy firmą profesjonalną oraz zaufaną.