Oglądanie starej części przez lupePolityka jakości

Laboratorium Staltest Pomorze sp. z o.o. za cel nadrzędny swojej działalności stawia realizację potrzeb swoich Klientów oraz wymagań stawianych przez inne strony zainteresowane na poziomie wzajemnych ustalonych wymagań, zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną.
Każde badanie zostanie wykonane w sposób bezstronny z zapewnieniem wysokiej jakości począwszy od pierwszego kontaktu z klientem, poprzez profesjonalne wykonanie badań, a skończywszy na przekazaniu klientowi ostatecznych wyników.

Polityka Jakości realizowana jest przez:

  • realizację badań w sposób powtarzalny z zachowaniem pełnej transparentności względem Klientów
  • zachowanie pełnej poufności, wszystkie informacje uzyskane w trakcie świadczenia usługi na rzecz Klienta są chronione
  • dobór dostawców oraz pracowników pracujących pod naszym nadzorem wykonywany jest w sposób zapewniający niezależność wykonywanych przez Laboratorium badań
  • monitorowanie i analizę informacji zwrotnej od Klienta
  • rozpatrywanie skarg Klienta z zapewnieniem Klientom wglądu do dokumentów i zapisów, które dotyczą skargi Klienta
  • zapobieganie przyczynom powstawania nieprawidłowości i doskonalenie systemu zarządzania
  • systematyczne kształcenie personelu laboratorium w zakresie poszerzania i podnoszenia kwalifikacji oraz jakości badań przez szkolenia zewnętrze i wewnętrzne
  • analizę ryzyka i szans procesowych oraz biznesowych, które odzwierciedlają kontekst oraz kompetencję firmy do istniejącej sytuacji ukierunkowanej na spełnianie potrzeb klientów, innych stron zainteresowanych systemem zarządzania i niezależnych organów kontroli
  • wprowadzanie w miarę potrzeb i możliwości najnowszych osiągnięć nauki i techniki

Zarząd oraz pracownicy firmy Staltest Pomorze Sp. z o.o. zobowiązani są do spełnienia wszelkich wymagań prawnych oraz wymagań klientów w ramach prowadzonej działalności laboratorium, przestrzegania normy ISO 9001:2015 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

 

Prezes Zarządu,

Krzysztof Brzyszcz