Specjalista wykonujący pomiar twardości metaluPomiary twardości metali – badania HD

Pomiary twardości metali sprawdzają ich odporność na powstawanie trwałych odkształceń i uszkodzeń pod wpływem dużego nacisku sił skupionych w jednym miejscu. W celu ich przeprowadzenia wykorzystuje się aparaturę, która wciska w powierzchnię próbki wgłębnika, aż do momentu powstania odkształceń. Pomiary twardości metali można przeprowadzać różnymi metodami, a obróbka mechaniczna próbek w celu ich odpowiedniego przygotowania gwarantuje wiarygodność uzyskanych wyników. Nasze laboratorium badań niszczących wykorzystuje sprawdzony sprzęt badawczy oraz precyzyjne metody przygotowania badanej powierzchni. Przeprowadzamy szereg prób mających na celu ocenę stanu elementów metalowych, na przykład próbę łamania, zginania czy rozciągania. Jeśli więc chcą Państwo skorzystać z naszych usług, zapraszamy do kontaktu z laboratorium.