Wystający metalowy elementPróba łamania

Próba łamania, jak sama nazwa wskazuje, polega na złamaniu metalowego złącza oraz dokładnym zbadaniu jego przełomu. Dzięki uszkodzeniu próbki w ten sposób uzyskujemy szczegółowe informacje odnośnie związane ze znajdującymi się wewnątrz nieprawidłowościami. Próba ta wykonywana jest często podczas egzaminów spawaczy, pozwala bowiem w szybki, prosty i efektywny sposób sprawdzić jakość spoiny oraz wykryć błędy spawalnicze.

Po wykonaniu próby i przełamaniu elementu za pomocą specjalistycznej maszyny nasi fachowcy dokonują oględzin w celu określenia jakości spawalniczych oraz wykrycia wad, takich jak pęcherze, braki, pęknięcia czy przepalenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w badaniach metali jesteśmy w stanie określić również plastyczność spoiny, wyłącznie na podstawie wizualnej oceny przełomu. Badania wizualne w naszym laboratorium przeprowadzają wyłącznie eksperci z wysokimi kwalifikacjami, uprawnieni do tego przez oficjalne certyfikaty wydane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr.