Próba zginania wykonana za pomocą specjalnej maszynyPróba zginania

Statyczną próbę zginania wykonujemy dla naszych Klientów w celu zbadania sprężystości, plastyczności oraz wytrzymałości metalu. Tym sposobem możemy również określić, w jaki sposób zachowa się dany materiał podczas działania na niego sił zginających. Uszkodzenia powstałe na skutek próby zginania obrazują nam niedociągnięcia bezpośrednio na spoinie lub w jej pobliżu. Podczas próby zginania badamy własności mechaniczne różnego rodzaju wyrobów hutniczych oraz złączy spawanych. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty zarówno firmy, jak i osoby prywatne.

Na każdym etapie realizacji badań jesteśmy transparentni z naszymi Klientami - w przypadku powstałych uszkodzeń odnotowujemy ten fakt w protokole a następnie skrupulatnie analizujemy jego przyczynę, aby móc dokładnie wskazać Państwu źródło powstałego problemu. Dotyczy to wszystkich realizowanych przez nas badań, tak więc również prób łamania czy rozciągania metalu. Badania przeprowadzamy za pomocą zaawansowanego technicznie sprzętu w zakresie od 0 do 180 stopni, zgodnie z obowiązującymi normami. Wszelkie maszyny i narzędzia w naszym laboratorium obsługują wyłącznie wykwalifikowani fachowcy z umiejętnościami potwierdzonymi oficjalnymi certyfikatami, dlatego też z naszej strony otrzymują Państwo gwarancję profesjonalnie zrealizowanych usług.