Oszroniony zawórUdarność w obniżonej temperaturze do -80 oC

W naszym laboratorium dysponujemy sprzętem przeznaczonym do przeprowadzania próby udarności w temperaturze obniżonej do -80oC. Według definicji udarność jest to odporność materiału na złamanie przy obciążeniu udarowym, czyli uderzeniu. Badamy w ten sposób odporność materiału na uderzenie i granicę kruchości w ekstremalnie niskich temperaturach. Dzięki dokładnemu zbadaniu właściwości danego materiału otrzymujemy informacje, niezbędne w przypadku wykorzystania danego materiału do produkcji maszyn, systemów, konstrukcji czy obiektów do zadań specjalnych. Inwazyjne badanie udarności wykonujemy metodą Charpy'ego zarówno na gotowych wyrobach hutniczych, jak również metalowych spoinach. Wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt, nie tylko podczas badania udarności, ale też w przypadku innych wykonywanych przez nas badań, na przykład makro- i mikroskopowych badań metalograficznych.

 

Przebieg badania udarności metodą Charpy'ego

Do badania udarności wykorzystywany jest młot Charpy'ego, poruszający się ruchem wahadłowym. W początkowej fazie ramię młota jest zablokowane, a po umiejscowieniu próbki, odblokowane. Ramię pod wpływem grawitacji opada w dół i łamie próbkę siłą swojego uderzenia. Umieszczona na młocie podziałka umożliwia odczyt energii zużytej na złamanie próbki. Aby zagwarantować naszym Klientom najwyższej jakości usługi i precyzyjne wyniki badań w naszym laboratorium wykorzystujemy wyłącznie nowoczesne urządzenia, które rejestrują próbę i umożliwiają bezpośredni odczyt udarności.

Samodzielne wykonanie skutecznej próby udarności metodą Charpy'ego wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego też z naszej strony rekomendujemy skorzystanie z profesjonalnych usług laboratorium badawczego. Warto pamiętać również, że niezachowanie należytej ostrożności podczas badania z wykorzystaniem ciężkiego wahadła spowodować może poważny uszczerbek na zdrowiu badacza, a nawet jego śmierć.