Maszyna badająca rozciąganieStatyczna próba rozciągania

Statyczna próba rozciągania bada właściwości plastyczne i sprężystość tworzyw, ich wytrzymałość na rozciąganie czy wielkość siły powodującej przerwanie próbki. Przeprowadza się ją celem zbadania właściwości spoin lub całego złącza spawanego. Tego typu badania DT realizowane według norm przedmiotowych lub wymogów klienta gwarantują uzyskanie cennych informacji na temat właściwości próbki. Obróbka mechaniczna próbek pozwala na precyzyjne przygotowanie materiału do badania. Zarówno ono, jak i nadzór wykwalifikowanego personelu zapewniają miarodajność wyników próby rozciągania oraz próby rozciągania Z35.