Metalowy elementBadania VT

Badania wizualne są nieniszczącą metodą weryfikacji połączeń spawanych, która polega na kontroli wzrokowej okiem nieuzbrojonym lub z zastosowaniem urządzeń optycznych, z powiększeniem maksymalnie 20x. Badania wizualne pozwalają na sprawdzenie kształtu oraz wymiarów spoiny w celu określenia czy połączenia spełniają narzucone wymagania. Wykonujemy także badania szczelności metodą pęcherzykową, które również są podsawowym badaniem mającym na celu ocenę jakości spoiny.

 

Przeprowadzanie badań VT

Badania wizualne przeprowadza się na 100% złączy spawanych. Poddany im obszar powinien być pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń, takich jak żużel, smary, oleje czy produkty korozji. Do przeprowadzenia badań jest niezbędne odpowiednie oświetlenie, które wynosi min. 350 lx (zaleca się, aby było to min. 500 lx). Dzięki wykonywaniu badania złączy spawanych metodą VT wykrywa się niezgodności powierzchniowe tj. pęcherze, podtopienia, nawisy itp.