Badanie magnetyczno-proszkoweBadania magnetyczno-proszkowe (MT)

W przypadku, gdy zależy Ci na wykryciu nieprawidłowości w postaci pęknięć, naderwań, zakuć i głębokich zarysowań, badania magnetyczno-proszkowe MT okazują się skutecznym rozwiązaniem. Jest to względnie korzystna ekonomicznie metoda kontroli, a jej efekty możemy zaobserwować w krótkim czasie. Dzięki niej możemy zbadać powierzchnię materiału pokrytą farbą oraz sprawdzić, co zalega pod jej warstwą, niezależnie od wymiarów i kształtu danej próbki. Najczęściej badane są w ten sposób spawane złącza i spoiny, odlewy i odkuwki. W wykrywaniu wad wewnętrznych materiału doskonale sprawdzają się także badania radiograficzne RT.

 

Jak przebiega badanie MT?

Pierwszym etapem badania MT jest oczyszczenie materiału. Następnie dochodzi do procesu namagnesowania obiektu przy pomocy specjalnej magnesującej aparatury. Jeśli badany obszar zawiera braki lub uszkodzenia, dochodzi do przerwania i rozproszenia pola magnetycznego. Przy zastosowaniu proszku składającego się z opiłków i jego rozprowadzeniu po powierzchni, można rozpoznać punkty o największym rozproszeniu pola magnetycznego, które wskazują uszkodzone miejsca. Czynność wykonywana jest we właściwych warunkach oświetleniowych. Końcowym etapem jest uzyskanie wyniku badawczego, weryfikowanego następnie przez naszego wykwalifikowanego pracownika.

Jeśli zależy Ci na przeprowadzeniu szybkiej i skutecznej kontroli próbki w warunkach stacjonarnych bądź mobilnych, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.