Wady i zalety badań radiograficznych (RT)

Ustalenie, czy wykorzystywane materiały i gotowe elementy spełniają dotyczące ich wymagania pod względem struktury wewnętrznej jest możliwe przy zastosowaniu odpowiednich metod badań nieniszczących NDT. Są one pomoce także w sytuacji, gdy potrzebna jest kontrola wykonanych spoin oraz przy sprawdzaniu jakości komponentów już eksploatowanych i ocenie powstających w nich uszkodzeń, zarówno jeśli chodzi o strefę przypowierzchniową, jak i wnętrze. Jedną z technik NDT dającą szczególnie szerokie możliwości jest badania radiograficzne RT. Przekonajmy się, na czym ono polega i zobaczmy, w jakich przypadkach będzie niezastąpione.

rurociąg

Na czym polega badanie radiograficzne RT?

Badanie radiograficzne RT polega na naświetleniu badanego obiektu promieniowaniem jonizującym. Może to być promieniowanie gamma lub promieniowanie rentgenowskie o różnej specyfice wiązki – kierunkowej, punktowej szczelinowej i przestrzennej. Jako rezultat badania uzyskiwany jest radiogram, będący obrazem, na którym uwidocznione są rozmaite poziomy zaczernienia. Występują one w miejscach, gdzie cząsteczki przechodzą przez strukturę materiału. Tam, gdzie promieniowanie zostało zablokowane, widoczne są zmiany zaczernienia o natężeniu uzależnionym od tego, jaka część promieniowania mogła dotrzeć do detektora. W ten sposób istnieje możliwość wykrycia rozmaitych nieciągłości, takich jak m.in. pustki, pęknięcia, jamy skurczowe oraz pęcherze, które osłabiają promieniowanie w przeciwieństwie do otaczającego je materiału.

Gdzie korzysta się z badań radiograficznych RT?

Badania radiograficzne RT są wykorzystywane w defektoskopii, sprawdzaniu grubości struktur, wykrywaniu ognisk korozji, a także kontroli naniesionych powłok. Stosuje się je w różnych przemysłowych procesach technologicznych m.in. w odlewnictwie i spawalnictwie. Używa się ich również przy kontroli stanu technicznego różnych obiektów oraz w czasie przygotowań do prac remontowych. Najczęściej korzysta się z nich w przemyśle stoczniowym i obsłudze infrastruktury przemysłowej – zbiorników bądź rurociągów.