W jaki sposób zbadać prawidłowe złącza spoin spawanych?

Spawy są ważnymi elementami konstrukcji, które muszą przenosić duże obciążenia. W przypadku wystąpienia niezgodności spawalniczych ich wytrzymałość i trwałość będzie znacznie ograniczona. W celu przeprowadzenia weryfikacji poprawności wykonania spoin należy więc poddać materiał dokładnemu sprawdzeniu. Ze względu na to, że procedura ta dotyczy już istniejących połączeń, jedyną dostępną metodą są badania nieniszczące NDT. Przekonajmy się, dlaczego ich realizacja jest tak ważna oraz sprawdźmy, jakimi rodzajami badań NDT można się posłużyć.

badanie spawuDlaczego badanie spoin jest niezbędne?

Niezgodności spawalnicze powstają najczęściej w następstwie złego zastosowania konkretnej metody spawalniczej, nieprawidłowego wyboru materiałów albo braku kompetencji spawacza. Niezgodności przyjmują formę pustek, wtrąceń (np. żużli lub tlenków), pęknięć, jak również braku przetopu i przeklejeń, a także niezgodności kształtu i wymiaru m.in. podtopienia, przesunięcia brzegów lub nadmiernego przetopu. Konsekwencją niezgodności będzie osłabienie konstrukcji, które może doprowadzić do jej trwałego uszkodzenia albo zmniejszenie jej trwałości, skracające okres użytkowania. W przypadku projektów wpływających na bezpieczeństwo ludzi lub mienia konieczne będzie dokładne sprawdzenie stanu wykonanych połączeń. Z metod NDT, które nie wymagają uszkodzenia badanego elementu, korzysta się m.in. w przemyśle stoczniowym, budownictwie, w przetwórstwie i wydobyciu ropy naftowej oraz górnictwie.

Jakie metody NDT stosuje się najczęściej?

Paleta metod NDT jest szeroka. Do najczęściej używanych należą te, których procedura jest najkrótsza i najprostsza, a koszty stosunkowo niewielkie. W grupie tej znajdują się badania powierzchniowe – badania wizualne (VT) i penetracyjne (PT), a także magnetyczno-proszkowe (MT) oraz prądów wirowych (ET), pozwalające na sprawdzenie przede wszystkim zewnętrznej warstwy materiału. Możliwe jest użycie metod objętościowych, przy pomocy których można skontrolować również miejsca znajdujące się wewnątrz struktury obiektu – w grę wchodzą tu np. badania ultradźwiękowe (UT) oraz radiograficzne (RT).