Sposoby analizy składu chemicznego metali

Analiza składu chemicznego metali to badanie pozwalające sprawdzić, czy surowiec jest zgodny z normami i czy odpowiada specyfikacji. Oznaczenie zawartości pierwiastków (głównych i śladowych) daje pewność, że materiał prezentuje pożądaną jakość. Eliminuje to ryzyko wystąpienia zagrożenia zdrowia czy awarii wywołanych defektami materiału. Przybliżamy badania PMI, zwane Pozytywną Identyfikację Materiałów.

 

MikroskopKorzyści wynikające z badania składu chemicznego metali

Konsekwencje zastosowania niewłaściwego stopu (materiału o innych parametrach od pożądanych) mogą być groźne i kosztowne. Zagrożenie życia i zdrowia pracownika, straty materialne, przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ryzyko szybkiej korozji elementów – to tylko niektóre negatywne skutki wykorzystania materiału, który nie spełnia wymagań. To szczególnie istotne w sektorach energetycznym i petrochemicznym, gdzie metalowe prefabrykaty są poddawane działaniu wysokiego ciśnienia czy niebezpiecznych substancji. Analiza składu chemicznego metali jest badaniem szybkim i precyzyjnym, a w dodatku nie jest inwazyjne. Do weryfikacji materiału wykorzystuje się przenośny spektrometr, przez co przeprowadzenie tej czynności jest łatwe i wygodne. Badaniom poddawana jest stal (stopowa, narzędziowa, austenityczna), jak również stopy miedzi, tytanu, niklu, aluminium oraz kobaltu. PMI pozwala sprawdzać jakość spoin, odlewów, instalacji przemysłowych, zbiorników i metalowych konstrukcji różnego typu.

 

Analiza spektrometrem rentgenowskim

Badanie PMI bazuje na analizie fluorescencji rentgenowskiej (XFR). Jest to jedna z najpopularniejszych technik badań nieniszczących. Próbki, które mają zostać sprawdzone, nie muszą być przygotowywane do badań. Metal jest naświetlany promieniowaniem rentgenowskim, co powoduje wybijanie elektronów z wewnętrznych powłok elektronowych. Skutkiem procesu są dziury elektronowe zapełniane przez elektrony z wyższych powłok. W rezultacie emitowane jest promieniowanie, które pozwala zidentyfikować konkretny pierwiastek. Skład metalu określa się, analizując intensywność linii emisyjnych.