Jakie cechy mają badania radiograficzne RT?

Określenie cech wytrzymałościowych konkretnego wyrobu lub odporności zastosowanych w nim połączeń wymaga dokładnego skontrolowania struktury materiału, z którego jest zrobiony. W przypadku elementów, które już istnieją m.in. podczas sprawdzania jakości gotowych wyrobów np. odkuwek albo weryfikacji stanu technicznego konstrukcji choćby zbiorników czy określenia prawidłowości przeprowadzonych prac m.in. ułożonych spawów wykonuje się rozmaite rodzaje badań nieniszczących. W przypadku, gdy w grę wchodzi konieczność stwierdzenia, jakie są parametry obszarów położonych nieco głębiej wewnątrz elementu, niezbędne okaże się użycie jednej z tzw. metod objętościowych – często będzie to badanie radiograficzne RT. Przekonajmy się, na czym ono polega.

Mężczyzna przeprowadzający badanieSpecyfika badania radiograficznego

Badanie radiograficzne polega na naświetleniu obiektu promieniowaniem jonizującym, a więc promieniowaniem gamma albo promieniowaniem rentgenowskim. Jego wynikiem jest radiogram, będący cieniowaniem obrazu różniącym się stopniem zaczernienia, pojawiającym się w wyniku przechodzenia cząsteczek przez kontrolowany materiał. Tam, gdzie ich część została zatrzymana, na detektorze pojawia się widzialny ślad, tam, gdzie nie napotkały przeszkody, obraz pozostaje czarny. W zależności od rodzaju wykorzystywanych urządzeń badania mogą być wykonywane laboratoryjnie (stacjonarnie) – zwłaszcza w przypadku kontroli wyrobów lub materiałów albo w terenie (mobilnie) np. podczas sprawdzania rurociągów lub zbiorników.

 

Kiedy badania RT sprawdzają się najlepiej?

Badania RT pozwalają na wykrywanie nieciągłości obiektów położonych na powierzchni, podpowierzchniowych oraz tych, które znajdują się wewnątrz struktury. Można z nich korzystać w przypadku wszystkich używanych metali i ich stopów, co oznacza dużą wszechstronność. Znakomicie sprawdzają się przy określaniu grubości materiału oraz naniesionych na niego powłok, wykrywaniu oznak korozji, a także defektoskopii. Za pomocą badań radiograficznych weryfikuje się strukturę złącz spawanych, odlewów, a także odkuwek, rur, kęsisk i wlewków.