Jak przeprowadza się analizę składu chemicznego materiałów? Metody

Istnieje wiele gatunków stali oraz stopów metali nieżelaznych, takich jak stopy aluminium oraz miedzi, głównie brązów i mosiądzów. Przed wykorzystaniem ich w produkcji konieczna bywa dokładna analiza składu chemicznego materiałów otrzymanych od dostawcy. Przekonaj się dlaczego.

Dlaczego ustalenie składu chemicznego metalu jest tak ważne?aluminiowe sztabki

Większość metali wykorzystywanych w maszynach, urządzeniach, konstrukcjach i wszelkiego rodzaju instalacjach jest używana w postaci stopów, a więc mieszanek rozmaitych pierwiastków. Dzieje się tak ze względu na fakt, że ich obecność znacząco podnosi parametry użytkowe – głównie wytrzymałość na poszczególne czynniki zewnętrzne np. temperaturę lub udary. Przy rozpoczęciu produkcji elementów szczególnie narażonych na różne obciążenia niezbędne będzie więc sprawdzenie, czy dostarczony materiał odpowiada specyfikacji, gdyż skutki pomyłki mogą prowadzić do groźnego wypadku. Sposobem na uzyskanie pewności w tym obszarze będzie przeprowadzenie analizy składu chemicznego pierwiastków.

Jaka jest zasada działania spektrografu?

Spektrograf to urządzenie pozwalające na wykonanie badania spektrometrycznego. Daje ono możliwość ustalenia składu pierwiastkowego konkretnego materiału, dzięki dokonaniu analizy emisji energii uwalnianej przez tworzące go atomy, po zadziałaniu na nie wiązką skoncentrowanego promieniowania. W przypadku metali zwykle będzie to promieniowanie rentgenowskie. Jego oddziaływanie wywołuje przechodzenie elektronów na wyższe orbitale. Zjawisko to oznacza jednoczesne uwalnianie fotonów. Ponieważ w przypadku każdego pierwiastka będzie ono miało inną charakterystykę, na podstawie jego cech można określić, jakie pierwiastki składają się na uzyskane widmo. W tym celu korzysta się ze specjalnych próbek porównawczych.