Gdzie i kiedy odpowiednie będą badania metodą Phased Array PAUT?

Ustalenie stanu struktury metalu okazuje się niezbędne w wielu przypadkach, zarówno jeśli chodzi o materiał, który ma być wykorzystany do produkcji rozmaitych elementów, jak i określenie kondycji danych części maszyn, urządzeń lub instalacji, a także, gdy w grę wchodzi kontrola wykonanych spawów. Różnorodność metod badań nieniszczących pozwala na dobranie właściwej ścieżki postępowania zależenie od istniejących wymagań. Jedną z technologii oferujących bardzo dobry wgląd w podstawowe parametry metalu jest ultradźwiękowe badanie Phased Array PAUT. Przekonajmy się, na czym ono polega i sprawdźmy, gdzie warto je stosować.

kontrola spawów

Na czym polega badania ultradźwiękowe?

Badanie metodą Phased Array PA zalicza się do grupy badań ultradźwiękowych UT, które określa się jako objętościowe, gdyż zapewnia możliwość wykrywania zarówno nieciągłości powierzchniowych oraz podpowierzchniowych, jak i wewnętrznych. Wiąże się ono z oddziaływaniem na poddawany procedurze badawczej materiał falami ultradźwiękowymi oraz wykrywaniu sygnałów powracających do głowicy. Przenikają one przez strukturę przedmiotu, a następnie ulegają odbiciu po trafieniu na jego krawędzie. W przypadku pojawienia się nieregularności w wynikach pojawią się opóźnienia w czasie przejścia i powrotu impulsów oraz ich amplitudzie.

Co wyróżnia metodę Phased Array (PAUT) i gdzie jest używana?

Badanie PAUT wiąże się z zastosowaniem głowic mozaikowych, a więc wyposażonych w wiele pojedynczych przetworników, przy czym każdy z nich jest w stanie wygenerować falę o odpowiednich parametrach, co sprawia, że wiązka może być w rozmaity sposób odchylana i skupiana na wybranej głębokości. Metodą PAUT można badać elementy o złożonej geometrii, a także kontrolować spoiny lub mapować korozję czy poszukiwać rozwarstwień albo pęknięć.