Czym są defektoskopowe badania nieniszczące?

Większość zastosowań przemysłowych wymaga, by eksploatowane maszyny, urządzenia oraz instalacje zachowywały właściwą trwałość przez cały czas użytkowania, zarówno z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa, jak i osiągania odpowiedniej jakości powstających z ich użyciem wyrobów, a ponadto dla uniknięcia kosztów napraw oraz ewentualnych przestojów. Równie istotna jest kontrola jakości używanych surowców i półproduktów oraz wytwarzanych wyrobów, które zwykle muszą ściśle odpowiadać konkretnej specyfikacji. Sposobem na uzyskanie tego celu jest korzystanie z możliwości oferowanych przez defektoskopię, polegających na zastosowaniu badań nieniszczących NDT. Przekonajmy się, co je wyróżnia i sprawdźmy, jakie są ich rodzaje.

znak zapytaniaCzym charakteryzują się badania nieniszczące?

Badania nieniszczące pozwalają na sprawdzenie stanu konkretnego elementu przez analizę właściwości materiału, z jakiego został on wykonany. Może ona obejmować całą lub część jego struktury, a także koncentrować się wyłącznie na powierzchni. Daje możliwość wykrycia nieciągłości powstałych wskutek wad materiałowych, błędów popełnionych w procesach obróbki, a także zmian zachodzących w wyniku zmęczenia materiału bądź korozji. Wśród obiektów najczęściej poddawanych badaniom nieniszczącym znajdują się złącza spawane, klejone, zgrzewane i lutowane, a także materiały kompozytowe. Z ich użyciem sprawdza się też jakość naniesionych powłok lub niewidocznych warstw, które z nimi sąsiadują. Z badań NDT szeroko korzysta się w przypadku rurociągów, zbiorników, a także w przemyśle lotniczym, stoczniowym i budownictwie. Często są też przydatne w przypadku dzieł sztuki i konstrukcji o dużych rozmiarach lub elementów trudnodostępnych. Ich największą zaletą jest brak wpływu na stan obiektu badania.

Jak przeprowadza się badania nieniszczące?

Badania nieniszczące obejmują wiele metod wykorzystujących różne zjawiska fizyko-chemiczne. Wśród nich znajdują się techniki obserwacyjne, a więc badania wizualne, a także metody penetracyjne, ultradźwiękowe, radiologiczne, metoda prądów wirowych, metody magnetyczno-proszkowe, a także spadku potencjału i modulacji pola magnetycznego.