Czym jest głębokość zahartowania? Jak się ją sprawdza?

Wykonanie wielu elementów metalowych wymaga uzyskiwania parametrów wytrzymałościowych, które wykraczają poza wachlarz dostępnych właściwości danego materiału. W przypadku stali można jednak zdecydować się na poprawę charakterystyki przez zastosowanie wybranej metody ulepszania termiczno-chemicznego np. przez nawęglanie czy węgloazotowanie, albo termicznego polegającego na hartowaniu. Efekty przeprowadzonych procesów muszę jednak być kontrolowane dla sprawdzenia, czy trwałość detalu będzie wystarczająca. W takich przypadkach określa się tzw. głębokość zahartowania. W tym celu można posłużyć się różnymi metodami metalograficznymi, w tym metodą makroskopową lub badaniem twardości metali. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

przekrój sztabki metalu

Na czym polega hartowanie?

Hartowanie pozwala na zmianę wewnętrznej struktury materiału na martenzytyczną lub banityczną przez nagrzewanie, a następnie schładzanie materiału, co powoduje wytworzenie austenitu w stalach podeutektoidalnych lub austenitu i cementytu w stalach nadeutektoidalnych i jego przejście w banit lub martenzyt. Parametrami wpływającymi na skalę zmian jest osiągana temperatura oraz tempo jej zmniejszania, a także rodzaj zastosowanego odpuszczania. Zależnie od potrzeb stosuje się hartowanie powierzchniowe obejmujące warstwę o określonej grubości lub hartowanie objętościowe, w przypadku którego zmiany zachodzą w całym elemencie.

Jak określa się głębokość hartowania?

Głębokość warstwy, która uległa hartowaniu, można określić w ramach badań metalograficznych. W tym celu niezbędne będą badania niszczące, w których sprawdza się właściwości pobranej próbki. Można je przeprowadzić przez sprawdzenie rozkładu twardości, co gwarantuje szybkie uzyskanie wyników. Analizą jest przygotowanie zgładu i badanie makroskopowe polegające na obserwacji granicy ziaren austenitu widocznej w próbce po zastosowaniu właściwie dopasowanego odczynnika.