Ultradźwiękowe pomiary grubości UTT

Badania UUT 2ULTRADŹWIĘKOWE POMIARY GRUBOŚCI UTT

Ultradźwiękowe pomiary grubości są wykonywane głównie na statkach, w zbiornikach i rurociągach przesyłowych. Służą one badaniom eksploatacyjnym konstrukcji i pozwalają na wykrycie ubytku materiału wywołanego procesem korozji.