Statyczna próba rozciągania

Statyczna próba rozciągania bada właściwości plastyczne i sprężystość tworzyw, ich wytrzymałość na rozciąganie czy wielkość siły powodującej przerwanie próbki. Przeprowadza się ją celem zbadania właściwości spoin lub całego złącza spawanego. Przeprowadzane według norm przedmiotowych lub wymogów klienta badanie gwarantuje uzyskanie cennych informacji na temat właściwości próbki. Precyzyjne przygotowanie materiału do badania oraz nadzór wykwalifikowanego personelu zapewniają miarodajność wyników próby rozciągania.