Badania metalograficzne

Przeprowadzamy również badania metalograficzne wykonywane z użyciem technologii makroskopowej. Polegają one na obserwacji powierzchni w celu oceny ich jakości lub identyfikacji nieciągłości strukturalnych. W naszym laboratorium badania metalograficzne wykorzystują sprzęt optyczny umożliwiający uzyskania powiększeń nie większych niż 30-krotne. Obserwacja powierzchni próbki przez wykwalifikowanego pracownika pozwala wykryć wiele nieprawidłowości w jej strukturze, obejmujących m.in.: pęknięcia i ich charakter, zwalcowania, zanieczyszczenia, pęcherze itp.