Badanie udarności metali – próby udarowe

Badanie udarności metali wykorzystuje się do sprawdzania ich odporności na obciążenia dynamiczne. W celu określenia związanych z tym parametrów należy dokonać złamania próbki za pomocą działania dużej siły w krótkim czasie. Zazwyczaj dokonuje się tego z użyciem specjalnego młota wahadłowego.

Próba łamania metali, podobnie jak w przypadku np. pomiarów twardości metali , musi być przeprowadzona na odpowiednio przygotowanej próbce. Do badań wykorzystuje się element w kształcie litery V lub U z naciętym grzbietem, a uderzenia młota wahadłowego wymierzone są po przeciwnej stronie nacięcia. Próby udarowe przeprowadza się zgodnie z określonymi normami lub według indywidualnych wytycznych klienta.