Pomiary twardości metali – badania HD

Pomiary twardości metali sprawdzają ich odporność na powstawanie trwałych odkształceń i uszkodzeń pod wpływem dużego nacisku sił skupionych w jednym miejscu. W celu ich przeprowadzenia wykorzystuje się aparaturę wciskającą w powierzchnię próbki wgłębnika aż do momentu powstania odkształceń. Pomiary twardości metali można przeprowadzać różnymi metodami, a odpowiednie przygotowanie próbki gwarantuje wiarygodność uzyskanych wyników. Nasze laboratorium wykorzystuje nowoczesny sprzęt badawczy oraz precyzyjne metody przygotowania badanej powierzchni.