Ultradźwiękowe pomiary grubości – badania UTTUltradźwiękowe pomiary grubości UTT

Ultradźwiękowe pomiary grubości obiektów są wykonywane podczas procesów wytwarzania i eksploatacji. Dotyczą one przede wszystkim pomiarów grubości ścianek rur, zbiorników, grubości płyt oraz blach i są wykonywane w procesie wytwarzania. Pomiary grubości obiektów, np. zbiorników i rurociągów, są bardzo istotne, głównie ze względu na występowanie ubytków korozyjnych.

Zaawansowane metody pomiarowe

Firma Staltest Pomorze dysponuje wysokiej jakości grubościomierzami, które gwarantują dokładne przeprowadzenie ultradźwiękowych pomiarów grubości warstwy materiału. Grubościomierz mierzy prędkość rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w danym elemencie, a potem automatycznie przelicza wyłapaną wartość i przekłada ją na grubość w milimetrach, obliczaną według wzoru matematycznego.