Badania wizualne – VT

Badania wizualne VT należą do najprostszych metod stosowanych w ocenie ciągłości materiałowych. Wykorzystują metody optyczne, a więc polegające na obserwacji z zastosowaniem odpowiednich urządzeń optycznych i innego sprzętu. To podstawowa forma kontroli złączy spawanych.

Przeprowadzanie badań VT

Wszystkie badania wizualne mają podobny przebieg i zaczynają się od zapoznania badającego z obiektem, którym przyjdzie mu się zajmować. Jednocześnie osoba przeprowadzająca to działanie musi poznać wymagania jakościowe dotyczące danego materiału. Następnie, podobnie jak to jest np. w przypadku badań magnetyczno-proszkowych czy penetracyjnych, następuje przygotowanie powierzchni (polegające między innymi na oczyszczeniu jej). Osoba badająca musi zdecydować o doborze odpowiedniej metody przeprowadzania badania i o aparaturze, której do niego użyje. Po sprawdzeniu wyposażenia badawczego przystępuje do przeprowadzenia odpowiednich procedur. Wszystkie badania VT kończy ten sam punkt – sporządzenie pełnego raportu końcowego.

Z myślą o kliencie

Badania wizualne wykonuje się w celu sprawdzenie zgodności z normami lub specyfikacją klienta. Przyjmujemy zlecenia zarówno z kraju, jak i z zagranicy.