Badanie twardości HT

Badanie NDT

Twardość jest jednym z najbardziej istotnych parametrów danego materiału, który należy poddać pomiarowi. Odpowiednia wartość wskazuje na stopień odporności na wszelkie odkształcenia trwałe. Badania twardości zaliczane są do badań NDT, ponieważ w żaden sposób nie wpływają na stan techniczny materiału. Co prawda można zauważyć odkształcenia na powierzchni poddawanej testom, ale na pewno nie jest to czynnik, który każe stawiać ten typ działania w jednym szeregu z inwazyjnymi badaniami DT.

Zastosowanie badania twardości

Ten typ analizy materiału ma duży udział w przemyśle. Przede wszystkim badanie twardości wykorzystywane jest do kontroli jednorodności materiału i jego szybkiej selekcji. Wszelkie elementy, które nie będą spełniać określonych norm, mogą zostać wycofane z użytku. Innym, ale nie mniej istotnym zastosowaniem tego typu badania jest kontrola poprawności wykonanych procesów technologicznych obróbki cieplnej i plastycznej.

Wykonanie

Badania twardości wykonywane są twardościomierzem przenośnym, wykorzystującym metodę Ultrasonic Contact Impedence (UCI) . Badania twardości UCI wykonywane jest na podstawie norm niemieckich DIN 50159-1 i DIN 50159-2, oraz norm amerykańskich ASTM A1038-13. W przypadku przedmiotów wielkogabarytowych lub miejsc trudno dostępnych bardzo dobrze sprawdzi się twardościomierz przenośny pozwalający na pomiar w dowolnie wybranej pozycji i miejscu.