Badania szczelności LT

Badanie wakuometryczne, penetracyjne i nafta-kreda

Wiele elementów konstrukcji musi charakteryzować się szczelnością, aby w ogóle zostały dopuszczone do użytku. Wśród nich są takie części jak rurociągi, zbiorniki, a także szereg innych podzespołów. W zakresie badań dotyczących szczelności wykorzystujemy podciśnienie i detektor przecieku. Przy używaniu tego pierwszego elementu, z racji pewnych wahań poziomu ciśnienia, możemy wykryć każdą nieciągłość materiału. Badanie to przeprowadzamy za pomocą metody pęcherzykowo-próżniowej, przy użyciu odpowiedniej pompy próżniowej. Taki sposób badania szczelności jest przydatny w sytuacji, gdy badania radiograficzne spoin są niemożliwe, a badania ultradźwiękowe zbyt kosztowne i absorbujące czasowo.

Istota badania szczelności

Badania szczelności należą do grupy procedur nieniszczących, a więc niezmieniających właściwości próbki. Pozwalają wyeliminować wszystkie nieszczelne elementy (rury, zbiorniki itp.) z użytku, co wpływa na pełne bezpieczeństwo związane z użytkowaniem konstrukcji, których mają być częścią. Zachęcamy do sprawdzenia naszej pełnej oferty badań wykorzystujących zaawansowane metody i najnowocześniejszy sprzęt.