Badania penetracyjne – PT

Zakres oferowanych badań powierzchniowych naszej firmy obejmuje również m.in. badania penetracyjne. Za pomocą badań PT wykrywane są pęknięcia, zawalcowania, rozwarstwienia i inne wady. Najczęściej wykorzystuje się je przy odbiorze produkcji lub kontroli końcowej.

Jest to poniekąd uzupełnienie oferty badań magnetycznych. Oba typy procedur w pewien sposób się uzupełniają. O ile badania MT stosowane są do wykrywania wad powierzchniowych w przypadku elementów ferromagnetycznych, o tyle badania PT idealnie sprawdzają się w przypadku wyrobów nieferromagnetycznych, zwłaszcza stali stopowych i aluminium.

Przebieg badania

Badania penetracyjne (PT) rozpoczynają się od przygotowania powierzchni do badań, tzn. jej oczyszczenia, odtłuszczenia, osuszenia, a następnie nałożenia specjalistycznego środka badawczego (penetrantu). Kolejnym krokiem jest usunięcie jego nadmiaru i nałożenie wywoływacza. Badania penetracyjne można podzielić ze względu na dwie główne techniki stosowane w przemyśle: barwną i fluorescencyjną. W przemyśle głównie stosuje się badania PT na materiałach nieferromagnetycznych oraz w miejscach trudno dostępnych. Dzięki wykorzystaniu tego typu metod jesteśmy w stanie wykryć takie nieciągłości materiałowe, które są otwarte ku powierzchni badanej, a zatem pęknięcia, przyklejenia itp.