Badania magnetyczno-proszkowe – MT

Badania MT należą do metod nieniszczących powierzchniowych, co umożliwia wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości powierzchniowych usytuowanych blisko powierzchni badanej. Badania magnetyczno-proszkowe pozwalają na kontrolę elementów ferromagnetycznych.

Defektoskopowe badania nieniszczące – przebieg badania MT

Badania MT (magnetyczno-proszkowe) wykonuje się poprzez wzbudzenie pola magnetycznego w badanym obiekcie, z wykorzystaniem defektoskopu magnetycznego. Jest to rodzaj badań nieniszczących. Defektoskopowe badania nieniszczące można przeprowadzać zarówno w świetle fluorescencyjnym, jak i świetle białym (tzw. technika barwna).

Badanie magnetyczne techniką barwną wymaga nałożenia podkładu o grubości nie przekraczającej 50µm.

BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE MT

BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE MT