Analiza składu chemicznego metali

Analiza składu chemicznego metali – badania PMI

Analiza składu chemicznego metali (zwana także badaniem PMI) jest wykonywana w celu ustalenia, z jakim materiałem mamy do czynienia w przypadku konkretnego elementu. Badania PMI w przemyśle głównie skupiają się na stalach nierdzewnych tj. S316L, Duplex, Super Duplex, Incloy i wiele innych. Badanie składu chemicznego metali zyskuje coraz większe zastosowanie, ze względu na łatwość pomiaru oraz dokładne i wiarygodne wyniki. Staltest Pomorze wykonuje  analizę składu chemicznego metali  nowoczesnym modelem  spektrometru firmy Oxford.

Duże możliwości

Każdą analizę składu chemicznego metali przeprowadzamy dzięki przenośnemu modelowi spektrometru X-MET 7500. Wykonywane badania PMI wykorzystują analizę fluorescencji rentgenowskiej XFR. Dzięki takiemu urządzeniu możliwe jest przeprowadzenie testów takich materiałów jak:

analiza składu chemicznego pmiANALIZA SKŁADU CHEMICZNEGO PMI (POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION)

Badanie składu chemicznego metali (PMI) wykonywane jest przy użyciu najnowszej generacji przenośnego spektrometru X-MET 7500 produkcji OXFORD Instruments. Badanie to wykorzystuje analizę fluorescencji rentgenowskiej XFR.
Spektrometr X-MET 7500 pozwala na analizę materiałów takich jak:

icon_016150_256stale stopowe
icon_016150_256stale austenityczne
icon_016150_256materiały typu DUPLEX
icon_016150_256materiały typu INCOLOY
icon_016150_256stopy aluminium

icon_016150_256stopy niklu
icon_016150_256stopy kobaltu
icon_016150_256stopy tytanu
icon_016150_256stopy miedzi
icon_016150_256stale narzędziowe

Wykonujemy badania na:
icon_016150_256spoinach i spoiwie
icon_016150_256rurociągach i instalacjach przemysłowych
icon_016150_256zbiornikach ciśnieniowych
icon_016150_256podgrzewaczach

icon_016150_256konstrukcjach metalowych
icon_016150_256odlewach
icon_016150_256wymiennikach ciepła
icon_016150_256separatorach
icon_016150_256armaturze (kołnierze, trójniki itp.)

Spektrometr X-MET 7500 pozwala na bezprzewodowe połączenie z komputerem i automatyczne wygenerowanie raportu z przeprowadzonych analiz.