Badania nieniszczące – NDT

Badania nieniszczące – NDT

Badania nieniszczące spoin i materiałów (badania NDT) umożliwiają dotrzymanie najwyższych standardów technicznych w procesach produkcyjnych oraz eksploatacji maszyn. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo zarówno samych procesów, jak i wykorzystania gotowych wyrobów.
Szereg procedur stosowanych w naszym laboratorium badań nieniszczących umożliwia wykrycie nieciągłości materiałowych bez uszkadzania próbki wykorzystywanej do badania ani zmiany jej właściwości.

Badania nieniszczące spoin i materiałów

Wykonujemy badania nieniszczące złączy spawanych i spoin oraz badania NDT dotyczące różnych materiałów z użyciem najpopularniejszych metod. Zaawansowany sprzęt pomiarowy oraz wykwalifikowany personel to gwarancja precyzyjnego przeprowadzenia wszystkich czynności pomiarowych.

Nasza oferta obejmuje zarówno najprostsze badania wizualne, realizowane przy pomocy oka nieuzbrojonego lub przyrządów optycznych, jak i szereg procedur wykorzystujących nowoczesną technologię. Gwarantujemy kompleksowość usług oraz zgodność wszystkich badań z polskimi i europejskimi normami jakości.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą badań nieniszczących NDT.