Nasza Kadra – Staltest Pomorze

Nasz zespół to wysoko wykwalifikowana kadra badań nieniszczących oraz badań niszczących posiadająca bogate doświadczenie w badaniach i nadzorze, konstrukcji offshore, rurociągów oraz obiektów przemysłowych w kraju i za granicą.

Nasi inspektorzy badań nieniszczących – NDT  posiadają certyfikaty zgodne z  normą PN-EN ISO 9712, wydane przez UDT oraz TÜV na poziomie 2 oraz 3, w zakresie następujących metod badań nieniszczących (NDT): badania ultradźwiękowego (UT), badania magnetyczno – proszkowego (MT), badania penetracyjnego (PT), badania radiograficznego (RT) oraz badania wizualnego (VT).

Nasi inspektorzy badań niszczących – DT posiadają certyfikaty wydane przez Ośrodek Doskonalenia Kadr „Interprofesja” przy Politechnice Warszawskiej, w zakresie badań: udarności, statycznej próby rozciągania, statycznej próby zginania, próby łamania, metalografii, oraz pomiarów twardości metodami Rockwella, Brinella i Vicersa.

Wszyscy pracownicy Staltest Pomorze to osoby o rozbudowanej wiedzy specjalistycznej i bogatym doświadczeniu zawodowym. Nasza kadra to zespół młodych, wykształconych specjalistów, stale podnoszących  swoje kompetencje zawodowe.