Certyfikaty – Staltest Pomorze

Firma Staltest Pomorze Sp. z o. o. posiada certyfikat ISO 9001 wydany przez LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.:

staltest

Nasze laboratorium materiałowe jest akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, spełniając wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005:

(zobacz nasz pełny certyfikat)

staltest

Staltest Pomorze Sp. z o.o. ma udokumentowany i wdrożony system jakości zgodny z PN-EN ISO 9001:2008.
Posiadane przez nas certyfikaty potwierdzają, iż jesteśmy firmą profesjonalną oraz zaufaną.