Badania ultradźwiękowe UT

BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE UT

Badania ultradźwiękowe są najczęściej wykorzystywane do wykrywania nieciągłości materiału oraz określania ich wielkości i położenia:

icon_016150_256do kontroli wymiarów (pomiary grubości ścian);
icon_016150_256do kontroli własności materiałów;

Są pomocne w wykrywaniu wad płaskich, takich jak pęknięcia, braki przetopu czy rozwarstwienia. Pozwalają na wskazanie niezgodności wewnętrznych złączy stalowych, odlewów staliwnych, odkuwek, wyrobów przerabianych plastycznie takich jak: pręty i blachy. Badania ultradźwiękowe wykorzystuje się do badania konstrukcji stalowych tj. platformy wiertnicze, przemysł stoczniowy, mosty, itp.