Badania twardości HT

BADANIA TWARDOŚCI HT TWARDOŚCIOMIERZEM PRZENOŚNYM W TERENIE

Badania twardości wykonywane są twardościomierzem przenośnym, wykorzystującym metodę Ultrasonic Contact Impedence (UCI) . Metoda UCI została opracowana w 1961r. na podstawie pomiaru przesunięcia częstotliwości rezonansu. Metoda ta wykorzystuje zależność pomiędzy częstotliwością rezonansową, a twardością badanego materiału. Metoda UCI może być wykorzystywana niezależnie od usytuowania powierzchni badania, głowica pomiarowa musi być ustawiona prostopadle do powierzchni badanej. Badania twardości UCI wykonywane jest na podstawie norm niemieckich DIN 50159-1 i DIN 50159-2, oraz norm amerykańskich ASTM A1038-13