Badania szczelności LT

BADANIA SZCZELNOŚCI LT (WAKUOMETRYCZNE, PENETRACYJNE, NAFTA-KREDA)

Badania szczelności przeprowadza się na różnych elementach i podzespołach, rurociągach i zbiornikach, które muszą charakteryzować się szczelnością, aby były dopuszczone do eksploatacji. Wykorzystuje się w nich podciśnienie i detektor przecieku.