Badania radiograficzne RT

BADANIA RADIOGRAFICZNE RT

Badanie to służy do analizy składu chemicznego metali. Metoda ta może być stosowana do różnego rodzaju stali, stopów aluminium, niklu, kobaltu, tytanu i miedzi oraz materiałów typu „Incloy” i „Duplex”.