Badania penetracyjne PT

BADANIA PENETRACYJNE PT

Metoda ta jest stosowana przede wszystkim do wyrobów nieferromagnetycznych, zwłaszcza stali stopowych i aluminium. Pozwala ona na wykrycie wad powierzchni materiału.