Badania ultradźwiękowe UT

Badania ultradźwiękowe

Badania UT

Badania ultradźwiękowe, z racji tego, że nie wpływają negatywnie na powierzchnię materiału, podobnie jak między innymi badania penetracyjne oraz badania radiograficzne, przeprowadzane są w odpowiednim laboratorium NDT. Używane są do wykrywania nieciągłości materiału. Dzięki zaawansowanej technologii jesteśmy w stanie wskazać ich wielkość i położenia, by wykorzystać to do:

icon_016150_256do kontroli wymiarów (pomiary grubości ścian);
icon_016150_256do kontroli własności materiałów;

Praktyczna pomoc

Badania ultradźwiękowe są bardzo pomocne w przypadku konieczności wykrycia wszelkich wad płaskich (mamy tutaj na myśli takie jak pęknięcia, braki przetopu lub też nie mniej istotne rozwarstwienia materiału). Badania UT pomagają między innymi przy wskazaniu niezgodności wewnętrznych złączy stalowych, odlewów staliwnych, odkuwek, wyrobów przerabianych plastycznie, jak np. pręty i blachy. Badania ultradźwiękowe wykorzystuje się do badania konstrukcji stalowych tj. platform wiertniczych, przemysłu stoczniowego, mostów, itp.

Zasada działania

W skrócie, badania UT wykorzystują właściwości typowe dla fal ultradźwiękowych, tj. fal o częstotliwości ponad 20 kHz. Wszystkie tego typu badania NDT polegają na wprowadzania do obiektów drgań mechanicznych (czyli fal o odpowiedniej częstotliwości), oraz ich detekcji po przejściu przez obiekt. Wszelkie informacje o wadach obiektu zawierają się w parametrach sygnału wychodzącego z obiektu. Dana wartość fal w czasie przeprowadzania badań ultradźwiękowych wskazuje na konkretne uszkodzenie.