Badania twardości HT

Badanie twardości HT

Badanie NDT

Badania twardości zaliczane są do badań NDT, ponieważ w żaden sposób nie wpływają na stan techniczny materiału. Co prawda można zauważyć odkształcenia na powierzchni poddawanej badaniu, ale na pewno nie jest to czynnik, który każe stawiać ten typ działania w jednym szeregu z takimi badaniami DT jak próby łamania metali czy próby rozciągania. Twardość jest jednym z najbardziej istotnych parametrów danego materiału, który należy poddać pomiarowi. Odpowiednia wartość wskazuje na stopień odporności na wszelkie odkształcenia trwałe.

Zastosowanie badania twardości

Podobnie jak w przypadku innych badań NDT, ten typ analizy materiału także ma duży udział w przemyśle. Przede wszystkim badanie twardości wykorzystywane jest do kontroli jednorodności materiału i jego szybkiej selekcji. Wszelkie elementy, które nie będą spełniać określonych norm, mogą zostać wycofane z użytku. Innym, ale nie mniej istotnym zastosowaniem tego typu badania jest kontrola poprawności wykonanych procesów technologicznych obróbki cieplnej i plastycznej.

Wykonanie

Badania twardości wykonywane są twardościomierzem przenośnym, wykorzystującym metodę Ultrasonic Contact Impedence (UCI) . Metoda UCI została opracowana w 1961r. na podstawie pomiaru przesunięcia częstotliwości rezonansu. Metoda ta wykorzystuje zależność pomiędzy częstotliwością rezonansową, a twardością badanego materiału. Metoda UCI może być wykorzystywana niezależnie od usytuowania powierzchni badania, głowica pomiarowa musi być ustawiona prostopadle do powierzchni badanej. Badania twardości UCI wykonywane jest na podstawie norm niemieckich DIN 50159-1 i DIN 50159-2, oraz norm amerykańskich ASTM A1038-13