BADANIA RADIOGRAFICZNE RT

Badania radiograficzne

Badania RT

Badania radiograficzne to jedne z proponowanych przez nas badań NDT, które można określić jako badanie składu chemicznego metali. Metoda ta jest efektywnie wykorzystywana w przypadku badania stali, stopów aluminium, kobaltu oraz niklu i wszelkiego rodzaju materiałów typu „Incloy” oraz „Duplex”. Oferowane przez nas badania RT wykonywane są przez specjalistów z odpowiednią wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, którzy wszystkie działania podejmują przy użyciu wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu. W skrócie badania radiograficzne opierają się na odpowiednim wykorzystaniu reguły pochłaniania promieniowania urzekliwego X oraz promieniowania gamma przez wiele różnych materiałów. Dzięki temu, powszechnie uznawane są za najbardziej wiarygodne spośród wszystkich badań nieniszczących.

Zasada wykonywania badań

Badane przez nas materiały, w zależności od posiadanych parametrów, mają bardzo różne czasy ekspozycji. Tuż po wykonaniu badań RT, wszystkie gotowe zdjęcia radiograficzne poddawane są procesowi wywołania, lub prezentowane w postaci cyfrowej. W obu przypadkach można później zobaczyć badany materiał w postaci obrazu z punktowymi zaczernieniami, które oznaczają wady. Co ważne, w zależności od tego, na jakiej powierzchni przyjdzie nam przeprowadzać badania RT, możemy poddać analizie skład chemiczny metalu o średnicy od 0 do kilkuset milimetrów.

Propozycja przeprowadzanych przez nas badań jest bardzo rozbudowana. Szeroki zakres możliwości gwarantuje nam, że klient wybierze typ badania odpowiadającemu jemu, a nie będący wyborem koniecznym.