Ultradźwiękowe pomiary grubościUltradźwiękowe pomiary grubości UTT

Badania UTT

Ultradźwiękowe pomiary grubości obiektów są wykonywane podczas procesów wytwarzania i eksploatacji. Pomiary ultradźwiękowe , prowadzone w procesach wytwarzania, dotyczą pomiarów grubości ścianek rur, zbiorników, grubości płyt, blach. Pomiary grubości obiektów, np. zbiorników i rurociągów, są bardzo istotne, głównie ze względu na występowanie ubytków korozyjnych.

Grubościomierz

Firma Staltest Pomorze dysponuje wysokiej jakości grubościomierzami, które gwarantują dokładny pomiar warstwy materiału. Grubościomierz mierzy prędkość rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w danym elemencie, a potem automatycznie przelicza wyłapaną wartość i przekłada ją na grubość w milimetrach, obliczaną według wzoru matematycznego.