Badania wizualne

Badania VT

Badania UT wykorzystują właściwości typowe dla fal ultradźwiękowych, tj. fal o częstotliwości ponad 20 kHz. Wszystkie tego typu badania NDT polegają na wprowadzania do obiektów drgań mechanicznych (czyli fal o odpowiedniej częstotliwości), oraz ich detekcji po przejściu przez obiekt. Wszelkie informacje o wadach obiektu zawierają się w parametrach sygnału wychodzącego z obiektu. Dana wartość fal w czasie przeprowadzania badań ultradźwiękowych wskazuje na konkretne uszkodzenie.

Przeprowadzanie badań VT

Wszystkie badania wizualne mają podobny przebieg i zaczynają się od zapoznania badającego z obiektem, którym przyjdzie mu się zajmować. Jednocześnie osoba przeprowadzająca to działanie musi poznać wymagania jakościowe dotyczące danego materiału. Następnie, podobnie jak to było w przypadku innych badań nieniszczących, jak badania penetracyjne czy badania magnetyczno-proszkowe, następuje przygotowanie powierzchni (polegające między innymi na oczyszczeniu jej). Osoba badająca musi zdecydować o doborze odpowiedniej metody przeprowadzania badania i o aparaturze, której do niego użyje. Po sprawdzeniu wyposażenia badawczego przystępuje do wykonania badania. Wszystkie badania VT kończy ten sam punkt – sporządzenie pełnego raportu końcowego.

Z myślą o kliencie

Badania wizualne wykonuje się w celu sprawdzenie zgodności z normami lub specyfikacją klienta. Przyjmujemy zlecenia zarówno od klientów z kraju, jak i z zagranicy.