Badania ultradźwiękowe

Badania UT

Badania ultradźwiękowe należą do metod badań objętościowych. Umożliwiają wykrycie niebezpiecznych nieciągłości płaskich, wąskoszczelinowych i innych. Badane obiekty mogą być wykonane z metali (przede wszystkim ze stali ferrytycznych) oraz aluminium, miedzi i jego stopów, ołowiu, cynku, niklu i innych. Metoda ultradźwiękowa jest przydatna zwłaszcza przy kontroli dużych i grubych obiektów.

Praktyczna pomoc

Badania ultradźwiękowe są bardzo pomocne w przypadku konieczności wykrycia wszelkich wad płaskich takie jak pęknięcia, braki przetopu lub też nie mniej istotne rozwarstwienia materiału. Badania UT pomagają między innymi przy wskazaniu niezgodności wewnętrznych złączy stalowych, odlewów staliwnych, odkuwek, wyrobów przerabianych plastycznie, jak np. pręty i blachy. Badania ultradźwiękowe wykorzystuje się do badania konstrukcji stalowych tj. platform wiertniczych, przemysłu stoczniowego, mostów, itp.

Zasada działania

Badania UT wykorzystują właściwości typowe dla fal ultradźwiękowych, tj. fal o częstotliwości ponad 20 kHz. Wszystkie tego typu badania NDT polegają na wprowadzania do obiektów drgań mechanicznych (czyli fal o odpowiedniej częstotliwości), oraz ich detekcji po przejściu przez obiekt. Wszelkie informacje o wadach obiektu zawierają się w parametrach sygnału wychodzącego z obiektu. Dana wartość fal w czasie przeprowadzania badań ultradźwiękowych wskazuje na konkretne uszkodzenie.