Badania szczelności LT

Badanie wakuometryczne, penetracyjne i nafta-kreda

Wiele elementów konstrukcji musi charakteryzować się szczelnością, aby w ogóle zostały dopuszczone do użytku. Wśród nich są takie części jak rurociągi, zbiorniki, a także szereg innych podzespołów. W zakresie tego typu badań wykorzystujemy podciśnienie i detektor przecieku. Przy używaniu tego pierwszego elementu, z racji pewnych wahań poziomu ciśnienia możemy wykryć każdą nieciągłość materiału. Badanie to przeprowadzamy za pomocą metody pęcherzykowo-próżniowej, przy użyciu odpowiedniej pompy próżniowej. Taki sposób badania szczelności jest przydatny w sytuacji, gdy badania radiograficzne spoin są niemożliwe, a badania ultradźwiękowe zbyt kosztowne i absorbujące czasowo.

Istota badania szczelności

Wykonując pomiary twardości metali czy też próby łamania metali, sprawdzamy przez badania niszczące określone parametry i możliwości materiałów. W przypadku badań szczelności sytuacja wygląda inaczej, bo jakiekolwiek wady są od razu widoczne i eliminują rurę, zbiornik lub inny element z użytku. Zachęcamy do sprawdzenia naszej pełnej oferty. Wykonujemy wiele rodzajów badań NDT, wykorzystując sprzęt najnowszej generacji.