Badania penetracyjne

Badania PT

Zakres oferowanych badań powierzchniowych naszej firmy obejmuje nie tylko badania magnetyczno-proszkowe, ale także badania penetracyjne. Oba w pewien sposób się uzupełniają. O ile badania MT stosowane są do wykrywania wad powierzchniowych – w przypadku elementów ferromagnetycznych, o tyle badania PT idealnie sprawdzają się w przypadku wyrobów nieferromagnetycznych, zwłaszcza stali stopowych i aluminium. Za pomocą badań PT wykrywane są pęknięcia, zawalcowania, rozwarstwienia i inne wady. Najczęściej wykorzystuje się je przy odbiorze produkcji lub kontroli końcowej.

Przebieg badania

Badania penetracyjne (PT) wykonuje się poprzez przygotowanie powierzchni do badań, tj. oczyszczenie odtłuszczenie, osuszenie, a następnie nałożenia specjalistycznego środka badawczego (penetrantu). Kolejnym krokiem jest usunięcie jego nadmiaru i nałożenie wywoływacza. Badania penetracyjne można podzielić na dwie główne techniki stosowane w przemyśle: technika barwna oraz technika fluorescencyjna. W przemyśle głównie stosuje się badania penetracyjne na materiałach nieferromagnetycznych oraz w miejscach trudno dostępnych. Dzięki wykorzystaniu badań penetracyjnych jesteśmy w stanie wykryć takie nieciągłości materiałowe, które są otwarte ku powierzchni badanej, tj. pęknięcia, przyklejenia itp.