Badania magnetyczno-proszkowe

Badania MT

Badania MT należą do metod badań nieniszczących powierzchniowych, co umożliwia wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości powierzchniowych usytuowanych blisko powierzchni badanej. Metoda magnetyczno-proszkowa pozwala wykonywać badania na elementach ferromagnetycznych.

Przebieg badania

Badania MT (magnetyczno-proszkowe) wykonuje się poprzez wzbudzenie pola magnetycznego w badanym obiekcie, z wykorzystaniem defektoskopu magnetycznego. Badania MT można przeprowadzać zarówno w świetle fluorescencyjnym, jak i świetle białym (tzw. technika barwna).

Badanie techniką barwną wymaga nałożenia podkładu o grubości nie przekraczającej 50µm.

Nieciągłości materiałowe wykrywane metodą magnetyczno-proszkową to głównie:

  • pęknięcia powierzchniowe (zmęczeniowe, kuźnicze, hartownicze, wywołane poprzez korozję, prostowanie, kruchość wodorową, złe parametry spawania)
  • przyklejenia w połączeniach spawanych, wychodzące na powierzchnię złączy
  • zawalcowania, naderwania, nawisy, rozerwania, żużle, pęcherze
  • wżery korozyjne i inne.

BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE MT

BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE MT