Badania magnetyczno-proszkowe MT

Badania magnetyczno-proszkowe

Badania MT

Jeżeli kiedykolwiek musieliście Państwo sprawdzić stan powierzchni ferromagnetycznych (czyli takich, w których materia wykazuje własne namagnesowanie), czy na konstrukcjach stalowych nie ma żadnych wad powierzchniowych, z pewnością zetknęliście się z badaniem magnetyczno-proszkowym. Popularne badania MT wykorzystywane są bardzo często na przykład przy sprawdzaniu złączy spawanych, odkuwek oraz odlewów. Jest to jeden z podstawowych punktów naszej propozycji i, oprócz badań penetracyjnych, jedna z podstawowych metod powierzchniowej analizy danego metalowego materiału.

Przebieg badania

Każdorazowo przed przeprowadzaniem badań MT należy pamiętać o tym, aby odpowiednio przygotować powierzchnię danego materiału. Mamy tutaj na myśli usunięcie wszelkiej zgorzeliny, oleju, tłuszczu czy jakichkolwiek substancji, które w czasie prowadzenia badań magnetyczno-proszkowych mogą wpływać na czułość podejmowanych działań. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że badania MT to jedne z najbardziej czułych, wiarygodnych i wydajnych metod badań NDT. W przypadku wystąpienia na powierzchni jakiejkolwiek wady, strumień magnetyczny automatycznie się rozprasza, a układ proszku magnetycznego w okolicy zmienia się. Warto, aby w czasie przeprowadzania badań magnetyczno-proszkowych strumień był kierowany prostopadle – wtedy wykrywalność wad będzie największa.

Badania magnetyczno-proszkowa pomagają w wykryciu wąskich i płytkich nieciągłości powierzchniowych i podpowierzchniowych. Zachęcamy również do sprawdzenia stosowanej przez nas analizy składu chemicznego metali.

BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE MT

BADANIA MAGNETYCZNO-PROSZKOWE MT