ANALIZA SKŁADU CHEMICZNEGO PMI

ANALIZA SKŁADU CHEMICZNEGO PMI

analiza składu chemicznego pmiANALIZA SKŁADU CHEMICZNEGO PMI (POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION)

Badanie składu chemicznego metali (PMI) wykonywane jest przy użyciu najnowszej generacji przenośnego spektrometru X-MET 7500 produkcji OXFORD Instruments. Badanie to wykorzystuje analizę fluorescencji rentgenowskiej XFR.
Spektrometr X-MET 7500 pozwala na analizę materiałów takich jak:

icon_016150_256stale stopowe
icon_016150_256stale austenityczne
icon_016150_256materiały typu DUPLEX
icon_016150_256materiały typu INCOLOY
icon_016150_256stopy aluminium

icon_016150_256stopy niklu
icon_016150_256stopy kobaltu
icon_016150_256stopy tytanu
icon_016150_256stopy miedzi
icon_016150_256stale narzędziowe

Wykonujemy badania na:
icon_016150_256spoinach i spoiwie
icon_016150_256rurociągach i instalacjach przemysłowych
icon_016150_256zbiornikach ciśnieniowych
icon_016150_256podgrzewaczach

icon_016150_256konstrukcjach metalowych
icon_016150_256odlewach
icon_016150_256wymiennikach ciepła
icon_016150_256separatorach
icon_016150_256armaturze (kołnierze, trójniki itp.)

Spektrometr X-MET 7500 pozwala na bezprzewodowe połączenie z komputerem i automatyczne wygenerowanie raportu z przeprowadzonych analiz.